sobota 23. prosince 2017

Bezvěrec v roce 2017

I když jsem se o to nijak aktivně moc nesnažil, nepodařilo se mi přesvědčit odborníky z řad historiků o neexistenci historického Ježíše [ne asi]. Přestože chybí primární prameny, bible je notoricky nedůvěryhodná a od 18. století systematicky probíhá hledání historického Ježíše vycházející na prázdno [ok, o jeho existenci nepochybuje, ale jinak o J. z N. shoda v rámci "hledání" nepanuje], i většině nevěřícím to k přijetí existence Ježíše z Nazareta jaksi stačí. Ano, absence evidence ještě nemusí znamenat evidenci absence, přesto se mi zdá jako nejvhodnější postoj v této otázce aspoň agnosticismus, pokud nejste ochotni neexistenci historické Ježíše akceptovat jako pravděpodobnější variantu.

V roce 2017 k mému zklamání celoročně neprorazil žádný český skepticko-ateistický (protináboženský) YouTube kanál [nesmím naopak ale opomenout Zvědátory, kteří se velmi přibližují mému vysněnému ideálu a v mnoha ohledech jej možná i překonávají]. Já jsem také nepřispěl, ačkoliv zkusit podcast (jen audio) jsem v plánu měl, ale místo toho jsem se rozhodl při práci věnovat studiu, což mi zabírá zbytek času a energie. Mezi aktivisty zvládající 5 zaměstnání, několik koníčků a rodinu zárověň rozhodně totiž nepatřím. Naštěstí byli letos opět Petr Tomek s Honzou Wernerem (s příspěním ostatních) zachránci ateistického obsahu. Na startovac.cz se můžete stát patrony webového portálu Ateisté ČR a přispět tak ke zkvalitnění obsahu. Ano, jsem členem téhož spolku ateistů, ale protože se na tvorbě obsahu již nepodílím [twitterový feed mi laskaví kolegové ještě nezrušili], nemusíte mít strach, do mé kapsy nic nepůjde :) Z nových webů zaujalo spuštění projektu Pseudo.cz. Chci také zmínit Filmožrouty, kde je šéfredaktorem Aleš Jeremiáš Šumpík z Anekron.cz. Po kritice náboženství jsou totiž filmy mou další vášní, o které jsem měl v plánu publikovat, kdyby to s ateismem neklaplo [ono mi to evidentně nejde, ale optimistický bias je mi navzdory dojmům okolí věrným společníkem].

Ve výčtu oblíbených knih vyjemnuji několik, na které si vzpomenu, jelikož se mi tradičně nechce detailně procházet svoji Kindle knihovnu a k tomu ještě knihovnu tištěných knih. Zájemci o téma historického Ježíše můžou zkusit sáhnout po D. Fitzgeraldovi. Pokud je pro vás Fitzgerald moc velký extrémista, zkuste střízlivějšího Davida Chumneyho. Obecně o ateismu skvěle píše třeba pak filosof Franz Kiekeben. Z filosofů jsem se pak dostal konečně k četbě Filipa Tvrdého a trochu i Daniela Dennetta. Aby toho nebylo málo, mé zaujetí filosofíí pokračovalo například i četbou skělého úvodu do metaetiky od A. Fishera.

Když už jsem zmínil Dennetta, letos se mi ho díky Tomášovi Marvanovi podařilo zhlédnout živě v Praze. I když nesouhlasím s jeho kompatibilismem ohledně svobody vůle, Dennett je brilantní filosof, byl to nezapomenutelný zážitek. Vy se můžete pokochat ze záznamu.

Děkuji všem, kteří se na Bezvěrcovi letos aspoň na chvíli zastavili, přeji vám do nového roku hodně postojů, přesvědčení a názorů zatížených minimem víry!