pondělí 19. června 2017

Co by na Noci kostelů udělal Ježíš?

Letos jsem byl podruhé v životě na Noci kostelů. Někteří nevěřící na to reagují dotazy ve stylu: co jako ateista dělám na noci kostelů, jestli jsem se dal k farářům apod. Je fakt, že jako jednotlivec sakrální památky nijak nevyhledávám a obecně vidím v nemovitých památkách menší hodnotu než ... menší kulturní barbaři než jsem já. Ne že bych se nějak musel ospravedlňovat (účast na akcích názorových protivníků v případě ateismu žádným zločinem - to je výsada věřících), ale mým primárním důvodem bylo utužování sociálních vazeb - jednalo se o akci skupinovou, sekundárním pak aspoň o trochu lépe poznat něco z prostředí teismu, který veřejně kritizuji. 

Při přípravě na Noc kostelů jsem si položil důležitou otázkou: "Co by udělal Ježíš?" Protože je Ježíš morálním vzorem i pro mnohé(?) nevěřící, domníval jsem se, že na rozdíl od mé maličkosti by snad Ježíš nevyváděl nic morálně rozporuplného (dokázal jsem si představit nějakou recesistickou výtržnost apod.). Když jsem pro ověření obrátil k našemu nejlepšímu prameni o Ježíšovi, opět mě Nový zákon jako vzor pro morálku vyvedl z omylu. Velmi známou scénkou ze synoptických evangelií a Jana je totiž Ježíšovo očištění Jeruzalémského chrámu (viz níže). Ježíš je zde docela pěkný delikvent, v Janově verzi příběhu přímo náboženský radikál bičující nebohé obchodníky. Podobně by se jistě průměrný moderní křesťan nezachoval. Takové chování podle mého názoru nelze omluvit ani jako demonstrativní odsudek znesvěcení chrámu, odsudek starověké obdoby "šmejdů", starověká obdoba "Occupy Jerusalem", ani jako velmi vizuální proroctví o zničení Jeruzalémského chrámu. Možná mám mylnou představu o přesvědčeních běžného obdivovatele novozákonní etiky, v mých očích zde Ježíš ale morálním vzorem není.