pátek 28. prosince 2018

Bezvěrec 2018

Čas na tradiční rekapitulaci. Letos jsem byl hodně zaneprázdněn prací a studiem, na psaní nebo třeba i natáčení mi proto nezbývala energie. Hodně jsem ale investoval do literatury, přičemž se často jednalo o můj novější zájem o (meta)etiku. Je to oblast, kterou jsem předtím nijak systematicky neřešil, ale právě i díky studiu jsem v metaetice našel možná až novou vášeň, kdo ví. Téma je to vděčné, protože různé morální více či méně (spíš méně) povedené argumenty jsou velmi častou strategií teistů při snaze o vyvrácení ateismu.

Z článků mě letos nejvíce bavila starší esej (2016) od Roberta Epsteina The empty brain, kde hezky vysvětluje, proč je mozek jako počítač opravdu špatná metafora.

Pokračoval jsem i v četbě o historicitě Ježíše, kde jsem stále zůstal u spíše ahistorického postoje, který bych pojmenoval jako minimální ahistoricismus, kdy zastávám skromnou pozici o pravděpodobné neexistenci historického Ježíše, přičemž jsem otevřený agnostickému postoji, samozřejmě i historicitě, ale přímo se nehlásím k mýticismu (ve smyslu: nenabízím konkrétní hypotézu vzniku křesťanství). Nedávno Patrik Kořenář vcelku povedeně zpopularizoval toto téma ve svém seriálu Fakta vítězí.

Rád podporuji ateistické projekty. Krom drobné podpory spolku Ateisté ČR, Sekularního kalendáře 2019, jsem také drobnou částkou podpořil YouTube seriál Fully DE/converted s Richardem Carrierem.

Za pár dolarů hodně radosti :)
Na twitteru nečekaný ohlas vzbudil můj dotaz na stejnopohlavní sňatky. Zaznamenal jsem značný odpor, který podle mého názoru vychází z normativních (etických, estetických a politických) sentimentů, se kterými nesouhlasím. Nezaznamenal jsem argumenty podpořené empirickou evidencí, i když chápu, že zrovna twitter není ideální platforma pro detailnější debatu. Všechny ty konsekvencialistické argumenty (kluzké svahy, apely na děti) bych přijal, kdyby byly opodstatněné - podpořené nějakými studiemi. Nebo kdyby mi někdo ukázal, že k tomu přistupuji špatně.

Věřím (haha), že váš rok 2018 přinesl málo víry a hodně poznatků a přeji, abyste v roce 2019 dokázali věřit ještě méně.

Tištěné knihy zakoupené letos. Hodně jsem nakupoval i e-knihy.

středa 5. září 2018

Ahistorický Ježíš CHRESTUS do kapsy

Jak někteří mí návštěvníci asi ví, mj. kvůli absenci primárních pramenů pochybuji o Ježíšově existenci (mám na mysli tzv. historického Ježíše, kterému pro svůj postoj poslední dobou nejvíce říkám ahistorický Ježíš). Protože si při čtení populárně naučných ani odborných textů často ke své škodě nedělám zásadně poznámky, možná zvídavé jedince o ryhlokurz k problematice zaujme jedna dost unikátní aplikace dostupná někdy od roku 2016. Přeci jenom konzumovat třeba knihu On The Historicity of Jesus od Richarda Carriera je pro laika nejen časově náročné. Pro základní přehled běžných argumentů pro a proti existenci osoby Ježíše doporučuji C.H.R.E.S.T.U.S (aplikace je dostupná pro Android a iOS jen v angličtině). Není zdarma - v době vydání článku stojí 220 Kč, aktualizace k ní nevycházejí taky úplně často, ale nabízí podle mého mínění kvalitní obsah s potenciálem zmapovat úplně všechny bežné argumenty. Za zmínku stojí i baesianská kalkulačka, pomocí které si můžete dle vlastních parametrů vypočítat pravděpodobnost existence historického Ježíše. Jestli se investice do aplikace vyplatí je sice asi i na zváženou, ale spolupracuje na ni právě Carrier, proto si také myslím, že úplně k zahození není. Příkládám několik screenshotů.

pondělí 3. září 2018

Za naivní etický nihilismus naivního scientisty

Text původně vznikl jako zápočtová úvaha + filosofická esej se záměrem být originální. Práce sice jako zajímavá a originální zhodnocena byla, leč na udělení zápočtu nestačila (mj. nesplnila zadání), za což samozřejmě nesu plnou odpovědnost jenom já. Text zvěřejňuji jako kuriozitu a doklad dlouhodobé autorské krize. Jedná se o velmi špatný a kostrbatý pokus o abduktivní argument (nebo jsem si aspoň myslel, že při psaní něco takového dělám). Čtenář, který se mým textem nechce trápit, nechť rovnou přeskočí třeba na tento článek filosofa Alexe Rosenberga, který mnohé z toho, co píšu, vysvětluje mnohem lépe.

Za naivní etický nihilismus naivního scientisty

Nihilismus v etice je pozice non-realistická, což znamená, že neuznává objektivní existenci morálních pravd, faktů, vlastností, norem a hodnot, dobra a zla. V žádné platónské říši idejí, ani jiné dimenzi mimo naše kognitivní schopnosti nenalezneme poletovat k objevení nebo nazírání návod na jediný správný způsob jednání v různých situacích. Ačkoliv naše morální intuice hovoří o opaku, zabíjet je přeci jasně vždy (objektivně) špatné, domnívám se, že jedinou korektní pozicí minimálně v oblasti metaetiky je nějaká forma non-realismu.

sobota 23. prosince 2017

Bezvěrec v roce 2017

I když jsem se o to nijak aktivně moc nesnažil, nepodařilo se mi přesvědčit odborníky z řad historiků o neexistenci historického Ježíše [ne asi]. Přestože chybí primární prameny, bible je notoricky nedůvěryhodná a od 18. století systematicky probíhá hledání historického Ježíše vycházející na prázdno [ok, o jeho existenci nepochybuje, ale jinak o J. z N. shoda v rámci "hledání" nepanuje], i většině nevěřícím to k přijetí existence Ježíše z Nazareta jaksi stačí. Ano, absence evidence ještě nemusí znamenat evidenci absence, přesto se mi zdá jako nejvhodnější postoj v této otázce aspoň agnosticismus, pokud nejste ochotni neexistenci historické Ježíše akceptovat jako pravděpodobnější variantu.

V roce 2017 k mému zklamání celoročně neprorazil žádný český skepticko-ateistický (protináboženský) YouTube kanál [nesmím naopak ale opomenout Zvědátory, kteří se velmi přibližují mému vysněnému ideálu a v mnoha ohledech jej možná i překonávají]. Já jsem také nepřispěl, ačkoliv zkusit podcast (jen audio) jsem v plánu měl, ale místo toho jsem se rozhodl při práci věnovat studiu, což mi zabírá zbytek času a energie. Mezi aktivisty zvládající 5 zaměstnání, několik koníčků a rodinu zárověň rozhodně totiž nepatřím. Naštěstí byli letos opět Petr Tomek s Honzou Wernerem (s příspěním ostatních) zachránci ateistického obsahu. Na startovac.cz se můžete stát patrony webového portálu Ateisté ČR a přispět tak ke zkvalitnění obsahu. Ano, jsem členem téhož spolku ateistů, ale protože se na tvorbě obsahu již nepodílím [twitterový feed mi laskaví kolegové ještě nezrušili], nemusíte mít strach, do mé kapsy nic nepůjde :) Z nových webů zaujalo spuštění projektu Pseudo.cz. Chci také zmínit Filmožrouty, kde je šéfredaktorem Aleš Jeremiáš Šumpík z Anekron.cz. Po kritice náboženství jsou totiž filmy mou další vášní, o které jsem měl v plánu publikovat, kdyby to s ateismem neklaplo [ono mi to evidentně nejde, ale optimistický bias je mi navzdory dojmům okolí věrným společníkem].

Ve výčtu oblíbených knih vyjemnuji několik, na které si vzpomenu, jelikož se mi tradičně nechce detailně procházet svoji Kindle knihovnu a k tomu ještě knihovnu tištěných knih. Zájemci o téma historického Ježíše můžou zkusit sáhnout po D. Fitzgeraldovi. Pokud je pro vás Fitzgerald moc velký extrémista, zkuste střízlivějšího Davida Chumneyho. Obecně o ateismu skvěle píše třeba pak filosof Franz Kiekeben. Z filosofů jsem se pak dostal konečně k četbě Filipa Tvrdého a trochu i Daniela Dennetta. Aby toho nebylo málo, mé zaujetí filosofíí pokračovalo například i četbou skělého úvodu do metaetiky od A. Fishera.

Když už jsem zmínil Dennetta, letos se mi ho díky Tomášovi Marvanovi podařilo zhlédnout živě v Praze. I když nesouhlasím s jeho kompatibilismem ohledně svobody vůle, Dennett je brilantní filosof, byl to nezapomenutelný zážitek. Vy se můžete pokochat ze záznamu.

Děkuji všem, kteří se na Bezvěrcovi letos aspoň na chvíli zastavili, přeji vám do nového roku hodně postojů, přesvědčení a názorů zatížených minimem víry!

pondělí 19. června 2017

Co by na Noci kostelů udělal Ježíš?

Letos jsem byl podruhé v životě na Noci kostelů. Někteří nevěřící na to reagují dotazy ve stylu: co jako ateista dělám na noci kostelů, jestli jsem se dal k farářům apod. Je fakt, že jako jednotlivec sakrální památky nijak nevyhledávám a obecně vidím v nemovitých památkách menší hodnotu než ... menší kulturní barbaři než jsem já. Ne že bych se nějak musel ospravedlňovat (účast na akcích názorových protivníků v případě ateismu žádným zločinem - to je výsada věřících), ale mým primárním důvodem bylo utužování sociálních vazeb - jednalo se o akci skupinovou, sekundárním pak aspoň o trochu lépe poznat něco z prostředí teismu, který veřejně kritizuji. 

Při přípravě na Noc kostelů jsem si položil důležitou otázkou: "Co by udělal Ježíš?" Protože je Ježíš morálním vzorem i pro mnohé(?) nevěřící, domníval jsem se, že na rozdíl od mé maličkosti by snad Ježíš nevyváděl nic morálně rozporuplného (dokázal jsem si představit nějakou recesistickou výtržnost apod.). Když jsem pro ověření obrátil k našemu nejlepšímu prameni o Ježíšovi, opět mě Nový zákon jako vzor pro morálku vyvedl z omylu. Velmi známou scénkou ze synoptických evangelií a Jana je totiž Ježíšovo očištění Jeruzalémského chrámu (viz níže). Ježíš je zde docela pěkný delikvent, v Janově verzi příběhu přímo náboženský radikál bičující nebohé obchodníky. Podobně by se jistě průměrný moderní křesťan nezachoval. Takové chování podle mého názoru nelze omluvit ani jako demonstrativní odsudek znesvěcení chrámu, odsudek starověké obdoby "šmejdů", starověká obdoba "Occupy Jerusalem", ani jako velmi vizuální proroctví o zničení Jeruzalémského chrámu. Možná mám mylnou představu o přesvědčeních běžného obdivovatele novozákonní etiky, v mých očích zde Ježíš ale morálním vzorem není.  

středa 24. května 2017

Zlí organizovaní ateisté jsou úplně jako církev a bolševici. | Fakt jo?

Jako ateistický slacktivista (líný aktivista) se někdy setkávám s názorem, že organizovat se okolo ateismu je v lepším případě podivné a zbytečné, v horším případě otravné zasahování do soukromí, v nejhorším případě odporné a zavrženíhodné zasahování do lidských práv a svobod. Organizovaní ateisté údajně berou lidem (babičkám) víru, svým negativním vymezováním se vůči věřícím nenabízí nic pozitivního a jsou vlastně úplně stejně manipulativní jako církve a chtějí perzekovat jako komunisté.

úterý 2. května 2017

Kritika náboženství po Česku

Pokud vím, na českém internetu existuje jediný vlog zaměřený na ateismus - CN CA Lukáše Balabána a Maroše Bályho (pozor, 3 různé odkazy). Samozřejmě pak můžete na YouTube najít i kanály prosazující skeptické myšlení a vědu - jako jsou Maxvellovi démoni, Vědecké kladivo + Zvědátoři + Naprosto Retardovaný. Lukáš s Marošem jsou ale unikátem, zaplňují velkou mezeru na síti. Kritiků náboženství v českém prostředí moc nenajdete, nebo o nich není s výjimkou odpůrců islámu moc slyšet (netvrdím, že jsou pro mě organizovaní odpůrci islámu snad vzorem, nebo že bych je naopak nějak dramaticky zavrhoval). Našemu spolku Ateistů se, doufám, od roku 2013 podařilo také trochu přispět do veřejné diskuse. Osobně se snažím nezamořovat český internet nekvalitním obsahem, proto mě běžně nikam přispívat nevidíte :) Samozřejmě jsem v minulosti ale měl a stále mám několik nápadů na do různé míry realistické projekty. Jedním z nich byl vždy ateistický podcast. Protože je jednodušší vyprodukovat v rozumné kvalitě audiozáznam než videozáznam, mluvené slovo na soundcloudu je již druhým rokem nápadem, který jsem chtěl zkusit zrealizovat. Postupně se mi zatím podařilo koupit lepší mikrofon a vytvořit si účet na soundcloud.com (na YouTube mi přijde škoda nevyužívat prostor pro přidání obrazu). Masochisté si mohou níže poslechnout kratičkou ukázku mého hlasu. Jelikož s hlasem běžně nepracuji - přednáším či před publikem prezentuji maximálně 2krát do roka (o knižní digitalizaci, v minulosti zaměstnanosti, ale i ateismu), čeká mě ještě kus práce, pakliže se mi vůbec podaří něco rozumného natočit... 


Vy raději nezapomeňte sledovat CN CA. A pokud jsem na nějaký český ateistický podcast zapomněl, neváhejte se o něj podělit v komentářích.