sobota 23. prosince 2017

Bezvěrec v roce 2017

I když jsem se o to nijak aktivně moc nesnažil, nepodařilo se mi přesvědčit odborníky z řad historiků o neexistenci historického Ježíše [ne asi]. Přestože chybí primární prameny, bible je notoricky nedůvěryhodná a od 18. století systematicky probíhá hledání historického Ježíše vycházející na prázdno [ok, o jeho existenci nepochybuje, ale jinak o J. z N. shoda v rámci "hledání" nepanuje], i většině nevěřícím to k přijetí existence Ježíše z Nazareta jaksi stačí. Ano, absence evidence ještě nemusí znamenat evidenci absence, přesto se mi zdá jako nejvhodnější postoj v této otázce aspoň agnosticismus, pokud nejste ochotni neexistenci historické Ježíše akceptovat jako pravděpodobnější variantu.

V roce 2017 k mému zklamání celoročně neprorazil žádný český skepticko-ateistický (protináboženský) YouTube kanál [nesmím naopak ale opomenout Zvědátory, kteří se velmi přibližují mému vysněnému ideálu a v mnoha ohledech jej možná i překonávají]. Já jsem také nepřispěl, ačkoliv zkusit podcast (jen audio) jsem v plánu měl, ale místo toho jsem se rozhodl při práci věnovat studiu, což mi zabírá zbytek času a energie. Mezi aktivisty zvládající 5 zaměstnání, několik koníčků a rodinu zárověň rozhodně totiž nepatřím. Naštěstí byli letos opět Petr Tomek s Honzou Wernerem (s příspěním ostatních) zachránci ateistického obsahu. Na startovac.cz se můžete stát patrony webového portálu Ateisté ČR a přispět tak ke zkvalitnění obsahu. Ano, jsem členem téhož spolku ateistů, ale protože se na tvorbě obsahu již nepodílím [twitterový feed mi laskaví kolegové ještě nezrušili], nemusíte mít strach, do mé kapsy nic nepůjde :) Z nových webů zaujalo spuštění projektu Pseudo.cz. Chci také zmínit Filmožrouty, kde je šéfredaktorem Aleš Jeremiáš Šumpík z Anekron.cz. Po kritice náboženství jsou totiž filmy mou další vášní, o které jsem měl v plánu publikovat, kdyby to s ateismem neklaplo [ono mi to evidentně nejde, ale optimistický bias je mi navzdory dojmům okolí věrným společníkem].

Ve výčtu oblíbených knih vyjemnuji několik, na které si vzpomenu, jelikož se mi tradičně nechce detailně procházet svoji Kindle knihovnu a k tomu ještě knihovnu tištěných knih. Zájemci o téma historického Ježíše můžou zkusit sáhnout po D. Fitzgeraldovi. Pokud je pro vás Fitzgerald moc velký extrémista, zkuste střízlivějšího Davida Chumneyho. Obecně o ateismu skvěle píše třeba pak filosof Franz Kiekeben. Z filosofů jsem se pak dostal konečně k četbě Filipa Tvrdého a trochu i Daniela Dennetta. Aby toho nebylo málo, mé zaujetí filosofíí pokračovalo například i četbou skělého úvodu do metaetiky od A. Fishera.

Když už jsem zmínil Dennetta, letos se mi ho díky Tomášovi Marvanovi podařilo zhlédnout živě v Praze. I když nesouhlasím s jeho kompatibilismem ohledně svobody vůle, Dennett je brilantní filosof, byl to nezapomenutelný zážitek. Vy se můžete pokochat ze záznamu.

Děkuji všem, kteří se na Bezvěrcovi letos aspoň na chvíli zastavili, přeji vám do nového roku hodně postojů, přesvědčení a názorů zatížených minimem víry!

pondělí 19. června 2017

Co by na Noci kostelů udělal Ježíš?

Letos jsem byl podruhé v životě na Noci kostelů. Někteří nevěřící na to reagují dotazy ve stylu: co jako ateista dělám na noci kostelů, jestli jsem se dal k farářům apod. Je fakt, že jako jednotlivec sakrální památky nijak nevyhledávám a obecně vidím v nemovitých památkách menší hodnotu než ... menší kulturní barbaři než jsem já. Ne že bych se nějak musel ospravedlňovat (účast na akcích názorových protivníků v případě ateismu žádným zločinem - to je výsada věřících), ale mým primárním důvodem bylo utužování sociálních vazeb - jednalo se o akci skupinovou, sekundárním pak aspoň o trochu lépe poznat něco z prostředí teismu, který veřejně kritizuji. 

Při přípravě na Noc kostelů jsem si položil důležitou otázkou: "Co by udělal Ježíš?" Protože je Ježíš morálním vzorem i pro mnohé(?) nevěřící, domníval jsem se, že na rozdíl od mé maličkosti by snad Ježíš nevyváděl nic morálně rozporuplného (dokázal jsem si představit nějakou recesistickou výtržnost apod.). Když jsem pro ověření obrátil k našemu nejlepšímu prameni o Ježíšovi, opět mě Nový zákon jako vzor pro morálku vyvedl z omylu. Velmi známou scénkou ze synoptických evangelií a Jana je totiž Ježíšovo očištění Jeruzalémského chrámu (viz níže). Ježíš je zde docela pěkný delikvent, v Janově verzi příběhu přímo náboženský radikál bičující nebohé obchodníky. Podobně by se jistě průměrný moderní křesťan nezachoval. Takové chování podle mého názoru nelze omluvit ani jako demonstrativní odsudek znesvěcení chrámu, odsudek starověké obdoby "šmejdů", starověká obdoba "Occupy Jerusalem", ani jako velmi vizuální proroctví o zničení Jeruzalémského chrámu. Možná mám mylnou představu o přesvědčeních běžného obdivovatele novozákonní etiky, v mých očích zde Ježíš ale morálním vzorem není.  

středa 24. května 2017

Zlí organizovaní ateisté jsou úplně jako církev a bolševici. | Fakt jo?

Jako ateistický slacktivista (líný aktivista) se někdy setkávám s názorem, že organizovat se okolo ateismu je v lepším případě podivné a zbytečné, v horším případě otravné zasahování do soukromí, v nejhorším případě odporné a zavrženíhodné zasahování do lidských práv a svobod. Organizovaní ateisté údajně berou lidem (babičkám) víru, svým negativním vymezováním se vůči věřícím nenabízí nic pozitivního a jsou vlastně úplně stejně manipulativní jako církve a chtějí perzekovat jako komunisté.

úterý 2. května 2017

Kritika náboženství po Česku

Pokud vím, na českém internetu existuje jediný vlog zaměřený na ateismus - CN CA Lukáše Balabána a Maroše Bályho (pozor, 3 různé odkazy). Samozřejmě pak můžete na YouTube najít i kanály prosazující skeptické myšlení a vědu - jako jsou Maxvellovi démoni, Vědecké kladivo + Zvědátoři + Naprosto Retardovaný. Lukáš s Marošem jsou ale unikátem, zaplňují velkou mezeru na síti. Kritiků náboženství v českém prostředí moc nenajdete, nebo o nich není s výjimkou odpůrců islámu moc slyšet (netvrdím, že jsou pro mě organizovaní odpůrci islámu snad vzorem, nebo že bych je naopak nějak dramaticky zavrhoval). Našemu spolku Ateistů se, doufám, od roku 2013 podařilo také trochu přispět do veřejné diskuse. Osobně se snažím nezamořovat český internet nekvalitním obsahem, proto mě běžně nikam přispívat nevidíte :) Samozřejmě jsem v minulosti ale měl a stále mám několik nápadů na do různé míry realistické projekty. Jedním z nich byl vždy ateistický podcast. Protože je jednodušší vyprodukovat v rozumné kvalitě audiozáznam než videozáznam, mluvené slovo na soundcloudu je již druhým rokem nápadem, který jsem chtěl zkusit zrealizovat. Postupně se mi zatím podařilo koupit lepší mikrofon a vytvořit si účet na soundcloud.com (na YouTube mi přijde škoda nevyužívat prostor pro přidání obrazu). Masochisté si mohou níže poslechnout kratičkou ukázku mého hlasu. Jelikož s hlasem běžně nepracuji - přednáším či před publikem prezentuji maximálně 2krát do roka (o knižní digitalizaci, v minulosti zaměstnanosti, ale i ateismu), čeká mě ještě kus práce, pakliže se mi vůbec podaří něco rozumného natočit... 


Vy raději nezapomeňte sledovat CN CA. A pokud jsem na nějaký český ateistický podcast zapomněl, neváhejte se o něj podělit v komentářích.

středa 5. dubna 2017

Kauza Ezop

Někteří z mých čtenářů (ok, návštěvníků) asi ví, že v zaměstnání často spolupracuji s vystudovanými historiky. Ačkoliv se starověkými dějinami profesionálně, pokud vím, většinou moc nezabývají, jako laik se zájmem rozšiřovat své znalosti se na ně občas s mírně škodolibým záměrem obracím nejčastěji s otázkami na existenci různých (údajně) historických osobností. Nedávno jsem při druhém čtení Jesus Did Not Exist: A Debate Among Atheists od Raphaela Latastera narazil na zmínku, že Ezop neexistoval.
"Biographies were also written of non-existent people (like Romulus, Numa, Coriolanus, Hercules, and Aesop)." (zdroj)
Dnes jsem v práci dokonce pod domněnkou, že jsem asi špatně četl nebo byl Ezop zmíněn v jiné souvislosti (jsem zásadně líný dělat si při četbě populárně naučné literatury poznámky), požádal o takovou rychlou konzultaci, která mě utvrdila v mém přesvědčení, že je Ezop přece jenom asi dobře historicky doložený... Chyba lávky! Údaj jsem si pamatoval správně. Což samozřejmě Ezopovu neexistenci nedokazuje, ale při zběžném "výzkumu" (chvilkové googlení nic moc neznamená) zjistíte, že se o Ezopově existenci běžně(?) pochybuje a žádné primární prameny k němu taky nemáme, a prameny, které máme, se o něm moc neshodují.

Už bych si vážně měl koupit a přečíst Proving History: Bayes's Theorem and the Quest for the Historical Jesus od Richarda Carriera.

Co myslíte, existoval Ezop, Ježíš, a máte nějaké tipy na literaturu, články o historické metodě, případně Ezopovi?

Tento text není míněn jako kritika kolegů a kolegyň, ani historie jako vědního oboru, i když kolegové ví, že si z humanitních věd utahuji :)
Ezop podle Diega Velázqueze [Public domain], via Wikimedia Commons

pondělí 6. února 2017

Nezaujaté srovnání biblického stvoření a ďábloluce

V lednu loňského roku jsem svědkům Jehovovým posílal otevřený dopis, o jehož obsahu (evoluci) jsem mnohokrát před i po odeslání diskutoval s nejmenovanými svědky. Dokonce jsem chvílí po publikování dopisu obdržel i oficiální odpověď od dalšího svědka, se kterým jsem si vyměnil asi 2 e-maily. Reakce se většinu omezily na kritiku stylistické stránky mého dopisu. Údajně jsem byl příliš sarkastický a použil příliš mnoho odborných pojmů, abych jen působil dojmem odbornosti. Ok, výsměch nikdo asi rád nečte. Námitku k pseudo-odbornosti taky částečně beru, nicméně mým cílem to nebylo. Navíc jsem se snažil u odborného žargonu odkazovat na definice (byť v angličtině). Na druhou stranu nemůžu za to, že někdo kromě příruček Watch Tower Bible and Tract Society asi moc jiné texty o víře a vědě třeba ani nečte. Jinak se argumentace hodně točila okolo argumentu z inteligentního plánu (designu) za použití klasických analogií jako: když vidím dům, vím, že ho postavila inteligentní bytost (komplexita vyžaduje inteligentního stvořitele). Ach jo. Můj protipříklad s lidskými potomky se mi zdá k vyvrácení tak absurdní analogie dostatečně silný (jak stavíme domy cihlu po cihle, své potomky zcela jistě atom po atomu nebo jiné větší jednotce nestavíme, ergo se o žádný podobný akt inteligentního (s)tvoření nejedná - ledaže by se můj oponent snažil obhajovat teistickou evoluci, což ale očividně svědci nečiní). A protože můj dnešní článek bude o videích, zkuste milí (a pokud možno nenároční) zastánci argumentu z designu zhlédnout následující vlogový příspěvek: