pátek 28. prosince 2018

Bezvěrec 2018

Čas na tradiční rekapitulaci. Letos jsem byl hodně zaneprázdněn prací a studiem, na psaní nebo třeba i natáčení mi proto nezbývala energie. Hodně jsem ale investoval do literatury, přičemž se často jednalo o můj novější zájem o (meta)etiku. Je to oblast, kterou jsem předtím nijak systematicky neřešil, ale právě i díky studiu jsem v metaetice našel možná až novou vášeň, kdo ví. Téma je to vděčné, protože různé morální více či méně (spíš méně) povedené argumenty jsou velmi častou strategií teistů při snaze o vyvrácení ateismu.

Z článků mě letos nejvíce bavila starší esej (2016) od Roberta Epsteina The empty brain, kde hezky vysvětluje, proč je mozek jako počítač opravdu špatná metafora.

Pokračoval jsem i v četbě o historicitě Ježíše, kde jsem stále zůstal u spíše ahistorického postoje, který bych pojmenoval jako minimální ahistoricismus, kdy zastávám skromnou pozici o pravděpodobné neexistenci historického Ježíše, přičemž jsem otevřený agnostickému postoji, samozřejmě i historicitě, ale přímo se nehlásím k mýticismu (ve smyslu: nenabízím konkrétní hypotézu vzniku křesťanství). Nedávno Patrik Kořenář vcelku povedeně zpopularizoval toto téma ve svém seriálu Fakta vítězí.

Rád podporuji ateistické projekty. Krom drobné podpory spolku Ateisté ČR, Sekularního kalendáře 2019, jsem také drobnou částkou podpořil YouTube seriál Fully DE/converted s Richardem Carrierem.

Za pár dolarů hodně radosti :)
Na twitteru nečekaný ohlas vzbudil můj dotaz na stejnopohlavní sňatky. Zaznamenal jsem značný odpor, který podle mého názoru vychází z normativních (etických, estetických a politických) sentimentů, se kterými nesouhlasím. Nezaznamenal jsem argumenty podpořené empirickou evidencí, i když chápu, že zrovna twitter není ideální platforma pro detailnější debatu. Všechny ty konsekvencialistické argumenty (kluzké svahy, apely na děti) bych přijal, kdyby byly opodstatněné - podpořené nějakými studiemi. Nebo kdyby mi někdo ukázal, že k tomu přistupuji špatně.

Věřím (haha), že váš rok 2018 přinesl málo víry a hodně poznatků a přeji, abyste v roce 2019 dokázali věřit ještě méně.

Tištěné knihy zakoupené letos. Hodně jsem nakupoval i e-knihy.