neděle 2. října 2016

Ježíš vs historie

Caravaggio: Nevěřícnost sv. Tomáše | via Wikimedia Commons

Moje oblíbená otázka na absolventy historie je: "Existoval Ježíš?"

Ale nehledejte v tom nic škodolibého, ani povýšeneckou všeználkovskou snahu opravovat odborníky. Univerzální odpovědí bývá samozřejmě (v očekávání úšklebků z mé strany někdy váhavější) ano. Co naplat, pokud vím, konsensus historiků se skutečně kloní k historickému pozadí biblických báchorek kolem Ježíše. Česká wiki to popisuje trefně:
Zásadním problémem pro historické zkoumání Ježíšova života jsou klíčové písemné prameny (evangelia), které vznikly s časovým odstupem asi 30-70 let, s účelem šířit náboženské myšlenky, nikoli zachytit historii, a které nelze dostatečně konfrontovat s prameny jiného původu.
I když neexistuje spolehlivý fyzický důkaz o Ježíšově existenci, většina badatelů ji předpokládá.

Ježíšova existence je jeden z problémů, kterým se poslední dobou rád zabývám. Zde je klíčové upozornit na to, že na rozdíl od věřících jako ateista nepotřebuji, aby Ježíš (ne)existoval. Případná Ježíšova existence nemá na ateismus zásadní vliv. Pokud Ježíš existoval, samozřejmě to totiž neznamená, že jeho biblický obraz odpovídá skutečnosti - s velkou pravděpodobností tomu tak není - historický Ježíš téměř jistě žádné nadpřirozené schopnosti neměl. Kristus jako polobůh / bůh / bohočlověk / syn boží konající zázraky je jednoduše diskvalifikován, nebo velmi silně hendikepován.

Domnívám se, že máme dobré důvody o Ježíšově existenci pochybovat. Své pochybnosti bych shrnul do následujících bodů:

 • badatelé zkoumající Ježíše, jsou velmi často křesťané - novozákonní biblisté jsou předpojatí
 • křesťanské prameny nejsou důvěryhodné - propaganda
 • nemáme prameny od očitých svědků, ani křesťanských (Pavel z Tarsu má dle vlastních slov informace ze zjevení), ani nekřesťanských - žádný pramen od Ježíšových současníků
 • testimonium flavianum je podvrh
 • sbírka Q je jen velmi hypotetická
 • dostupné zdroje dokazují maximálně existenci křesťanů a jejich víru v Ježíše, nikoliv Ježíšovu vlastní existenci
 • Turínské plátno? *obrací oči v sloup*

Ačkoliv předpojatost badatelů a autorů historických textů (každý máme své biasy), ani mlčenlivost historie nedokazují neexistenci historické postavy Ježíše z Nazaretu, jsou dobrým důvodem proč nebrat jeho existenci za samozřejmou.

Chcete vědět víc? Ze svých studijních materiálů doporučuji jako základ následující:

Literatura argumentující ve prospěch existence historického Ježíše
Robert E. Van Voorst: Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence
Bart Ehrmann: Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth

Literatura argumentující ve prospěch neexistence historického Ježíše 
Earl Doherty: Jesus: Neither God Nor Man - The Case for a Mythical Jesus
Richard Carrier: On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt

Analýza současné debaty se spíše agnostickým závěrem
Raphael Lataster: Jesus Did Not Exist: A Debate Among Atheists

3 komentáře:

 1. Otázka je vzhledem k metodologii historické vědy nejspíš odsouzena k tomu, aby nebyla zodpovězena nikdy. Osobně jsem nakloněn předpokládat Ježíšovu fyzickou existenci s tou výhradou, že u něj nebudu předpokládat učení v té podobě, v jaké je prezentováno dnes.

  Kontradikce, nejasnosti a inkonzistence evangelií nedávají mnoho jiných možností. Křesťanství samotné formoval nejspíš zejména vliv Pavla s Tarsu a jeho specifické vize, i další církevní autoři pak míchali židovské nauky s novoplatonismem.

  Jak moc se můžou v takových případech lišít pohledy klidně i současníků dané osoby ukazuje třeba i případ Sokrata. Jinak o něm píše Platón, jinak Xenofón, jinak další autoři sókratovské literatury. Nevidím jediný důvod, proč by to mělo být s ježíšovskou literaturou jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Richard Carrier v 'Proving History' podrobně popisuje, jak by se metodologie historické vědy měla změnit. Jeho metodu založenou na bayesiánské pravděpodobnosti se ale ani nepokusím popisovat, Proving History jsem ještě nečetl.

   Vymazat
  2. To zní dost zajímavě, díky za tip.

   Vymazat